Revision av Bostadsrättsföreningar

Under mer än 20 år har Per Engzell varit vald revisor för ett betydande antal bostadsrättsföreningar, knutna till både större och mindre förvaltare.
En viktig del i revisionen är revisionsmötet, med representant från styrelsen och eventuell vald internrevisor.
Vid mötet går vi igenom bl a årsredovisning, granskning, underhållsplanering och bedöma eventuella risker i verksamheten. Vi kan även ta fram en ekonomisk analys för föreningen med bedömning av verksamheten utifrån olika nyckeltal.

Revision av Ideella föreningar och förbund

Per Engzell har genom åren varit revisor i många olika ideella verksamheter som pensionärsförbund, studieförbund och ungdomsförbund.
Årligen har Per granskat ansökningar om bidrag från ungdomsstyrelsen för flera ungdomsförbund samt bidragsredovisningar till andra bidragsgivare.

Revision av bolag

Per Engzell har även erfarenhet av revision inom olika branscher och storlekar på aktiebolag.
Som exempel kan nämnas städbolag, grossistbolag, allmännyttiga bostadsbolag och annan fastighetsförvaltning samt byggföretag.